fbpx

Ontdek de

Publiq Wedstrijd

Nationaal

De wedstrijd staat open voor alle jonge Frans- en Nederlandstalige Belgen.

geëngageerd

Alle voorgestelde thema's hebben betrekking op het samenleven en het burgerschap.

jong

De wedstrijd wordt volledig door jongeren georganiseerd en richt zich tot alle jonge Belgen.

open

De wedstrijd bevoordeelt geen bepaalde vorm van spreken en moedigt alle vormen van expressie aan.

Een wedstrijd in 4 stappen

Selecties

Elke kandidaat maakt een video van zichzelf van maximaal 2,5 minuut over een onderwerp van zijn/haar keuze.

Kwartfinales

De kandidaten verdedigen een onderwerp uit 4 opgelegde onderwerpen voor een jury. De uitdaging? Een willekeurig getrokken woord integreren in de toepraak.

Halve finales

Kandidaten verdedigen voor een jury een pro/ contra-standpunt over een van de twee voorgestelde onderwerpen. Het standpunt zal worden uitgedaagd door een jury.

Finale

Op de dag van de finale worden teams van twee gevormd, met één Frans- en één Nederlandstalige per team. De duo's bouwen samen een toespraak in 2 talen over het opgelegde onderwerp.

Permanente begeleiding

Gedurende elke fase van de wedstrijd krijg je coachingsessies.

Al onze ondersteuning

Selecties

Een door ons samengesteld ebook over welsprekendheid zal je begeleiden om je stijl van spreken te helpen kiezen, meer te weten komen over welsprekendheid en je sollicitatievideo op de beste manier voor te bereiden.

Kwartfinales

Je krijgt een videoplatform met een tiental onderwerpen en een videocursus van een uur over welsprekendheid, zodat je je zo goed mogelijk kan voorbereiden op de kwartfinales.

Halve finales

Je krijgt twee lezingen en een oefensessie aangeboden samen met alle andere deelnemers aan de wedstrijd, zowel Franstaligen als Nederlandstaligen.

Finale

Je krijgt twee groepscoaching sessies aangeboden, alsmede twee individuele en gepersonaliseerde coaching sessies om je voor te bereiden op de finale.

Enkele belangrijke data

17 oktober 2022

Begin van de inschrijvingsperiode​

Kandidaten hebben 3 weken de tijd om een video van zichzelf op te nemen waarin ze een onderwerp van hun keuze verdedigen. De kwaliteit van de video heeft geen invloed op de selectie door de jury, die alleen de kwaliteit van de mondelinge presentatie beoordeelt.

9 november 2022

Einde van de inschrijvingsperiode - VERLENGING T/M 9 NOVEMBER

Vanaf deze datum om middernacht zijn de sollicitaties gesloten. Een jury, bestaande uit het organisatieteam, zal alle inzendingen bekijken en beoordelen aan de hand van een objectief criteriarooster. De kandidaten ontvangen de resultaten in november, samen met een schriftelijke beoordeling. Er zullen 80 kandidaten, 40 Franstaligen en 40 Nederlandstaligen, worden geselecteerd.

November 2022

Kwartfinales

De kwartfinales vinden plaats in Brussel tijdens een weekend in november. Kandidaten ontvangen een maand van tevoren 4 onderwerpen en moeten er een kiezen. Ze hebben 4 minuten om het aan een jury te presenteren. Vóór hun presentatie trekken de kandidaten een willekeurig woord, dat zij in hun toespraak moeten integreren. Aan het eind van de kwartfinales zullen 32 kandidaten, 16 Franstaligen en 16 Nederlandstaligen, worden geselecteerd.

Maart 2023

Halve finales

De halve finales vinden in maart 2023 over twee dagen plaats in het Brussels Parlement. De 32 kandidaten krijgen 2 opgelegde thema’s en moeten een standpunt over één van de onderwerpen verdedigen. Zij krijgen 5 minuten om voor een jury en een publiek te spreken. Aan het einde van hun toespraak zal de jury de kandidaten uitdagen door een argument te presenteren dat tegen hun standpunt ingaat. Ze zullen het moeten tegenspreken. Aan het eind van deze fase zullen 4 Franstaligen en 4 Nederlandstaligen worden geselecteerd.

April 2023

Finale

De finale vindt plaats tijdens een avond in het halfrond van het Brussels Parlement en is toegankelijk voor het publiek. Op dezelfde dag worden de finalisten aan elkaar gekoppeld om Franstalige en Nederlandstalige teams te vormen. Omwille van de eerlijkheid worden de teams door het lot geselecteerd vóór de finalisten. De nieuw gevormde duo’s hebben 2 uur de tijd om hun ideeën over een bepaald onderwerp te delen. De teams hebben 10 minuten spreektijd, die ze naar eigen inzicht kunnen indelen. Hun doel is het onderwerp zo goed mogelijk te behandelen, met een combinatie van Frans en Nederlands.

De prestaties van de finalisten worden beoordeeld door twee verschillende jury’s: een jury bestaande uit 4 Franstaligen en 4 Nederlandstaligen, deskundigen op het gebied van de oratiekunst, voorgezeten door het Brussels Parlement, en een jury bestaande uit jonge vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. Er worden twee prijzen uitgereikt: de Publiqprijs, die het beste duo beloont, en de Coup de Coeur-prijs, die één Franstalige en één Nederlandstalige individueel beloont.